Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιού Ενηλίκου - Παναγιωτοπούλου Αγγελική

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ypostirixi.net

Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιού Ενηλίκου - Παναγιωτοπούλου Αγγελική

Ψυχοεκπαίδευση Οικογένειας

Η ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας είναι ένα ψυχοθεραπευτικό μοντέλο που απευθύνεται σε οικογένειες που έχουν κάποιο μέλος με χρόνια ψυχική διαταραχή. Φιλοσοφία της παρέμβασης είναι το δικαίωμα της γνώσης και της ενημέρωσης των ασθενών και της οικογένειας αλλά και η ορθή αξιοποίηση αυτής της γνώσης. Η ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας εφαρμόζεται σε οικογένειες που κάποιο μέλος πάσχει από διαταραχές όπως ψύχωση, διπολική διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, διαταραχές πρόσληψης τροφής κ.α.

 

Στόχοι της θεραπείας:

  • Η ενημέρωση της οικογένειας για τη διαταραχή, τη φύση, τα αίτιά της, την πορεία και την πρόγνωσή της.
  • Η ενημέρωση για την φαρμακοθεραπεία. 
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας της οικογένειας ώστε να μειωθεί το στρες μέσα στην οικογένεια και να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των μελών. 
  • Η δόμηση ενός υποστηρικτικού δικτύου γύρω από την οικογένεια αλλά και από το άτομο που νοσεί ώστε να αντιμετωπιστεί η κοινωνική απομώνωση που ενδεχομένως να βιώνουν.
  • Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του ασθενούς.

 

Η ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και προοδευτικά σε δεκαπενθήμερη βάση και είναι πιο αποτελεσματική όταν συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Έχει βρεθεί ερευνητικά ότι η εφαρμογή της έχει θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας αλλά και στην πορεία της νόσου.