Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιού Ενηλίκου - Παναγιωτοπούλου Αγγελική

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ypostirixi.net

Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιού Ενηλίκου - Παναγιωτοπούλου Αγγελική

Ομαδική Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία

11.10.2016

Η ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία μοιράζεται κοινά στοιχεία και με την ατομική γνωσιακή συμπεριφοριστική παρέμβαση. Είναι μία δομημένη παρέμβαση, με συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών και η διάρκειά της καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας κυμαίνεται από 1 ½ έως 2 ½ ώρες.

Μία ομαδική παρέμβαση μπορεί να είναι γενική (δηλαδή για εκπαίδευση σε δεξιότητες) ή εστιασμένη σε κάποιο πρόβλημα (π.χ. για αγχώδεις διαταραχές). Οι ομάδες είναι κλειστές (δεν ανανεώνονται τα μέλη της ομάδας) και μετρίου μεγέθους (6-8 ατόμων).

Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι έχει μειωμένο κόστος και ταυτόχρονα μπορούν να βοηθηθούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι από το να δημιουργούνται λίστες αναμονής.

Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι η δημιουργία της αίσθησης κοινής εμπειρίας και το μοίρασμα αυτής ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Η ομάδα μειώνει το αίσθημα απομόνωσης, αποτελεί προσομοίωση του πραγματικού κόσμου και έτσι ωθεί το άτομο να ενισχύσει τις κοινωνικές του δεξιότητες.

 

Η ομαδική θεραπεία απευθύνεται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.